Klienci indywidualni


Kancelaria oferuje pomoc prawną osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, obejmującą w szczególności porady prawne, sporządzanie analiz i opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych, reprezentację przed sądami i urzędami, udział w negocjacjach. Pomoc udzielana jest w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego (w tym prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego), prawa karnego (w tym prawa karnego wykonawczego), prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, spraw administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Kancelaria posiada możliwość obsługi z wykorzystaniem języka angielskiego prawniczego.

Oferujemy zróżnicowane możliwości ustalenia wynagrodzenia, dostosowane do konkretnych zleceń. W przypadku prowadzenia poszczególnych spraw wynagrodzenie przeważnie ustalane jest z góry w określonej wysokości za całość zleconej czynności/porady lub w przypadku reprezentacji w sądzie - za całość sprawy w danej instancji. W ramach usług dla klientów indywidualnych istnieje także możliwość stałej obsługi prawnej, w której najczęściej wynagrodzenie ustalane jest jako płatny miesięcznie ryczałt lub jako wynagrodzenie godzinowe według zestawienia czynności z uwzględnieniem czasu pracy (timesheet).