Klienci biznesowi


Kancelaria oferuje stałą lub doraźną obsługę podmiotów gospodarczych, obejmującą kompleksowo prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m. in. stałe doradztwo prawne, z możliwością pełnienia dyżurów w siedzibie Klienta, reprezentację przed sądami, organami wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej, sporządzanie analiz i opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, konsultację i negocjowanie zawieranych przez Klienta kontraktów, egzekucję należności.

Kancelaria posiada możliwość obsługi z wykorzystaniem języka angielskiego prawniczego.

Oferujemy zróżnicowane możliwości ustalenia wynagrodzenia, dostosowane do konkretnych zleceń. W przypadku stałej obsługi prawnej jest to najczęściej płatne miesięcznie wynagrodzenie ryczałtowe lub wynagrodzenie godzinowe według zestawienia czynności z uwzględnieniem czasu pracy (timesheet). W przypadku zlecenia prowadzenia poszczególnych spraw wynagrodzenie przeważnie ustalane jest z góry w określonej wysokości za całość zleconej czynności/porady lub w przypadku reprezentacji w sądzie - za całość sprawy w danej instancji.